Spausdinti
Peržiūros: 166

   Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl 2019 m. rugpjūčio 30 d. Direktoriaus įsakymo Nr. V-87 „Dėl Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus lopšelio ir ikimokyklinės grupių 2019-2020 mokslo metų ilgalaikių ugdomosios veiklos planų ir Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų patvirtinimo“ pakeitimopakeičiamas pavasario (Velykų) atostogų laikas, prasideda 2020-03-16 baigiasi 2020-03-27.

 

Įsakymas čia