Spausdinti
Peržiūros: 61

   Remiantis LRV 2020 m. spalio 21 d. Nr. 1160 nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo Anykščių Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijoje lapkričio 2 – 6 dienomis ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas bus vykdomas įprastiniu būdu vedant kontaktinius užsiėmimus, pagrindinis ir vidurinis ugdymas – nuotoliniu būdu. Veiks visos dienos mokykla. Mokiniams, kurie neturi kompiuterio, bus parūpintos planšetės, kurie neturi interneto – mokytojų paruoštos užduotys bus pristatytos į namus. Neformalus vaikų ugdymas stabdomas nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d.

   Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas ir neformalusis vaikų švietimas, bus vykdoma įprastiniu būdu vedant kontaktinius užsiėmimus užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Asta Fjellbirkeland Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui