... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

   Tarptautinis projektas pagal Erasmus+ programą ,,Atverkime duris neformaliam ugdymui”,  kurį vykdo 8 institucijos (3 Rumunijos ir po vieną iš Graikijos, Nyderlandų, Lenkijos, Turkijos ir mūsų Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija), baigė savo pirmuosius veiklos metus. Didžiausias dėmesys projekto metu skiriamas neformalių ugdymo metodų taikymui formaliajame ugdyme, naujo pedagogų požiūrio į nemotyvuotus mokinius formavimui, bendravimui ir bendradarbiavimui, pasidalinimui gerąja patirtimi, užsienio kalbos ir IKT įgūdžių tobulinimui, kultūriniam tobulėjimui.

   Jau įvyko du partnerių susitikimai. Vienas vyko Nyderlanduose, kur partneriai iš suaugusių mokymo organizacijos QUARTER MEDIATION pravedė mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus tema ,,Kaip naudoti neformalius ugdymo metodus formaliajame ugdyme”. Kitas partnerių susitikimas vyko Graikijoje, Trikaloje, kur pagrindinis dėmesys buvo skiriamas IKT panaudojimui ugdymo procese.

   Į trečiąjį susitikimą Lietuvoje atvyko 17 projekto dalyvių. Šio susitikimo pagrindinis tikslas buvo tarpinės ataskaitos rašymas ir antrojo projekto etapo veiklų ir darbų planavimas.

   Pirmąją vizito dieną gimnazijoje visus pasitiko ir pasveikino direktorius Alvydas Kirvėla bei projekto darbo grupė ir kiti mokytojai, aprodė mokyklą, kabinetus ir muziejų. Svečius taip pat maloniai priėmė Anykščių miesto Meras Tubis ir švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė. Projekto dalyviai lankėsi Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, kur informacinių technologijų mokytoja Loreta Daugėlienė kartu su savo mokiniais parodė, kaip vyksta robotikos užsiėmimai, bei vaikų darželyje „Spindulėlis”, kur svečiai buvo supažindinti su vaikų ankstyvuoju ugdymu. Po to nuvykome į Niūronis, kur projekto dalyviai mokėsi kepti duoną, jodinėjo arkliais (šią dovaną jie gavo iš Mero).

   Antrąją vizito dieną svečiams suteikėme galimybę aplankyti mūsų sostinę Vilnių, pasigrožėti jo senamiesčiu, bažnyčiomis, bei Trakus, kur visi galėjo paragauti tradicinių karaimų kibinų.

   Trečiosios dienos rytą projekto dalyviai įkopė į Anykščių bažnyčios bokštą, pasigrožėjo Anykščių miesto ir jo apylinkių vaizdais ir išvyko į Svėdasus, kur rimtai kibo į darbą – diskutavo apie būsimus vizitus, aptarė atliktus darbus ir suplanavo tolimesnes veiklas, rašė tarpinę projekto ataskaitą.

   Susitikimo metu visi nestokojo geros nuotaikos, energijos ir naujų idėjų. Nekantriai laukiame sekančio susitikimo Turkijoje.

Jolanta Garbauskienė, projekto Lietuvoje koordinatorė

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

SAM 3425 5 9  14 24  SAM 3434 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė