Spausdinti
Peržiūros: 725

 

● informacija gimnazijos bendruomenei apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus):

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

● galimos patyčių prevencinės veiklos:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

● veiklos klasėse:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

● gimnazijos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

● patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/

● patyčių situacijų sprendimo galimybės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

● reagavimo į patyčias principai:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/

● pokalbio su nukentėjusiuoju gairės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/

● kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/

● reagavimas į elektronines patyčias:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/

● pokalbiai su vaikų tėvais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/

● pokalbio su skriaudėjais gairės:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/

● kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais:

http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/

● informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:

http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

● informacija tėvams:

http://www.bepatyciu.lt/tevams/