Spausdinti

          Mūsų gimnaziją kartu su kitomis Anykščių rajono mokyklomis – Anykščių A. Vienuolio progimnazija, Anykščių A. Baranausko pagrindine mokykla, Troškūnų K. Inčiūros gimnazija ir Kavarsko pagrindine mokykle-daugiafunkciniu centru pasiekė naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės, skirtos 1–4 ir 5–8 klasėms. Mokytojai gali naudotis duomenų perdavimo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) skiltyje „Medžiaga mokytojams“ patalpintais pamokų veiklų aprašais, kurie yra skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymosi priemones.

         Mokyklos priemonėmis  aprūpinamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (Nacionalinės švietimo agentūros, https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/).

        Projektas remiamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.