... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Pirmadienį, birželio 11dieną mūsų gimnazijoje vyko neformaliojo ugdymo projektas ,,Vanduo, vandenyje ir prie vandens“. Šio projekto tikslai-mokytis įvairiapusiškai nagrinėti gamtos objektus, lavinti komandinio darbo įgūdžius.

     Dalykų mokytojai iš anksto parengė įvairių užduočių, susijusių su vandeniu, kurias mokiniai atliko išvykoje prie Beragio ežero. Projekte dalyvavo 5-IIIg klasių komandos. Mokiniai kūrė eilėraščius, minė mįsles, rašė patarles apie vandenį, atliko chemijos ir fizikos eksperimentus su vandeniu. ,,Apsiginklavę“ internetu ir mokslinėmis knygomis, apibūdino vandenyje ir prie vandens augančius augalus bei ežero seklumoje rastus moliuskus. Daug užduočių buvo tiesiogiai susijusių su Beragio ežeru. Pavyzdžiui, reikėjo apskaičiuoti, kurią ežero ploto dalį procentais sudaro jame esanti sala, koks slėgių skirtumas vidutiniam ir didžiausiam ežero gylyje, papasakoti legendą apie Beragio pavadinimo kilmę. Neliko pamirštos ir užsienio kalbos. Jaunesnieji mokiniai domėjosi angliškais ir rusiškais vandens augalų ir gyvūnų pavadinimais, vyresnieji kūrė trumpus rašinėlius.

.....Grįžę nuo ežero susirinkome į aktų salę. Čia komandos pristatė savo atliktus darbus visiems projekto dalyviams. Kai kuriems mokiniams tai buvo pirmas viešas kalbėjimas didelei auditorijai, tačiau visi buvo labai geranoriški ir vieni kitus drąsino plojimais.

Projekto koordinatorė biologijos mokytoja Regina Balčiūnienė

Laimos Bernotaitės ir Reginos Balčiūnienės nuotraukos

    

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT284010043100060126

Skirkite 2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

SWScan0000400251

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė