Spausdinti

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje vykdomo Europos Sąjungos finansuojamo Erasmus+ programos KA1 projekto - ,,Mokytojų tobulėjimas-kelias į sėkmę“ dalyviai tęsia mokymus. Matematikos mokytoja Ona Banienė, dailės mokytoja Kristina Striukienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Žvirblienė birželio 25-29 d. dalyvavo mokymuose Ispanijoje, kur buvo susirinkę mokytojai iš Rumunijos, Slovėnijos bei Lenkijos.
Šių kursų metu daugiausia vyko praktiniai užsiėmimai. Kad darbas būtų įdomesnis, kad pedagogai dalintųsi patirtimi, į grupes buvo paskirti mokytojai iš skirtingų šalių. Pirmiausia buvome supažindinti su komandiniu darbu, mokėmės kartu įveikti kliūtis, priimti teisingus sprendimus. Kitą dieną nagrinėjome vadovavimo stilius, praktinių užduočių metu supratome, koks yra atsakingas ir sudėtingas vadovo vaidmuo. Vėliau daug dėmesio skyrėme motyvacijos skatinimui, diskutavome apie pažangą. Peržiūrėję filmuotą medžiagą kiekvienas parengėme pranešimą, kaip pagerinti esamą padėtį, išskyrėme silpnąsias ir stipriąsias savo puses. Paskutinę dieną vykome į mokyklą, kur susipažinome su Ispanijos mokyklų struktūra, darbo metodais, apžiūrėjome ugdymo(si) erdves.
Šių kursų metu įgijome ne tik pedagoginės, bet ir kultūrinės patirties, pagilinome anglų kalbos žinias . Gerąja patirtimi pasidalinsime su kolegomis ir tikime, kad tai turės teigiamos įtakos mūsų darbui, mokinių motyvacijai bei padės siekti geresnių rezultatų.
„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”


Regina Žvirblienė