Spausdinti

 ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

1.Mokytojų darbo užmokestis

1.1. Mokytojų darbo užmokestis (už pedagoginę normą-18 savaitinių valandų)

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Pedagoginis darbo stažas

iki 10m.

nuo 10 iki 15 m.

virš 15m.

suma Eur

suma Eur

suma Eur

Vyr. mokytojas

 

467,72

485,61

Metodininkas

   

520,06

1.2.Mokytojų, turinčių daugiau kaip 18 savaitinių valandų vidutinis darbo užmokestis

750,44

2. Vadovų ir jų pavaduotojų darbo užmokestis

Pareigybė

Suma Eur.

Direktorius

1205,75

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

(kartu su pamokomis)

950,03

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

498,20

3.Specialistų darbo užmokestis (už etatą)

Pareigybė

Suma Eur.

Specialusis pedagogas

652,08

Socialinis pedagogas

641,96

Psichologas

653,22

Logopedas

709,68

Bibliotekininkas

742,00

Vyr. finansininkas

678,40

Buhalteris

455,80

Inžinierius-programuotojas

455,80

Sekretorius

437,25

4.Kvalifikuotų darbininkų darbo užmokestis (už etatą)

Pareigybė

Suma Eur.

Autobuso vairuotojas

437,25

Santechnikas

400,15

Elektrikas

455,80

Laborantas

400,15

5. Darbuotojų ( darbininkų) darbo užmokestis (už etatą)

Pareigybė

Suma Eur.

Pagalbinis darbininkas

400,15

Budėtojas - rūbininkas

400,15

Valytojas

400,15

Kiemsargis

400,15

 

Nuo 2017m. vasario 1 d. darbo užmokestis skaičiuojamas pagal koeficientus patvirtintus

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VALSTYBIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO

 

APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

 

2017m. sausio 17d. Nr. XIII-198

 

Vilnius

 

Mokyklos vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

200–500

     

II kategorija

7,35-9,08

7,50-9,28

7,81-9,66

 

Mokyklos vadovo pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,1–8,2

3,2–8,33

3,3–10,0

3,09–8,0

3,15–8,15

3,2–8,3

5–10

3,2–8,33

3,3–8,49

3,4–10,4

3,15–8,15

3,2–8,3

3,3–8,46

daugiau kaip 10

3,3–8,49

3,4–8,65

3,5–10,8

3,2–8,3

3,3–8,47

3,4–8,6

 

Mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų), meninio ugdymo mokytojų

 

 ir trenerių, dirbančių bendrojo ugdymo mokykloje, kuriems suteiktos kvalifikacinės

 

kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10

 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki

 15 metų pedagoginio

 darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau

 metų pedagoginio

 darbo stažą

Mokytojai

3,18–3,23

3,2–3,27

3,23–3,3

Vyresnieji mokytojai

3,46–3,51

3,5–3,56

3,63–3,7

Mokytojai metodininkai

3,7–3,77

3,77–3,84

3,89–3,96

Mokytojai ekspertai

4,2–4,29

4,28–4,36

4,4–4,47

 

Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kuriems nesuteiktos ir

 

suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų  pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,67–3,83

3,73–3,88

3,77–3,91

3,8–3,95

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

4,34–4,51

4,42–4,6

4,5–4,68

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

4,74–4,94

4,81–5,01

5–5,2

 

Specialiųjų pedagogų, logopedų dirbančių mokykloje, kuriems suteiktos

 

kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

3,81–3,89

3,92–3,99

3,97–4,04

Vyresnysis specialusis pedagogas

4,39–4,49

4,46–4,55

4,63–4,74

Specialusis pedagogas metodininkas

4,77–4,87

4,93–5,02

5,05–5,15

 

Mokykloje dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų, kuriems suteiktos

 

 kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

4,82–4,87

4,9–4,96

5,07–5,13

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

5,4–5,55

5,45–5,61

5,64–5,83

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ

 

 PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,06–7,6

3,1–8,5

3,2–9,5

3,3–10,5

B lygis

3,03–7,3

3,09–7,4

3,15–7,6

3,2–8,0

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ

 

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,0–5,3

3,02–5,4

3,04–5,6

3,07–7,0

Darbininkai

MMA

 

 

Mokyklos vadovo tarnybinio atlyginimo koeficientai:

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

200–500

     

II kategorija

27,85–34,4

28,7–35,5

29,85–37

Mokyklos vadovo pavaduotojos ugdymui tarnybinio atlyginimo koeficientai:

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

Iki 500

     

II kategorija

25–30,9

25,7–31,8

26,45–32,75

Mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų), meninio ugdymo mokytojų ir trenerių, dirbančių bendrojo ugdymo mokykloje, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

11–11,85

11,05–12

11,15–12,1

Vyresnieji mokytojai

11,95–12,9

12,1–13,05

12,55–13,6

Mokytojai metodininkai

12,8–13,85

13,1–14,1

13,45–14,55

Mokytojai ekspertai

14,55–15,75

14,85–16

15,25–16,4

Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius

15,2–16,05

15,45–16,4

15,75–16,7

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

16,6–17,6

16,85–17,85

17,4–18,55

Specialiųjų pedagogų, logopedų dirbančių mokykloje, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vyresnysis specialusis pedagogas

15,15–16,5

15,4–16,7

16–17,4

Specialusis pedagogas

metodininkas

16,517,9

17–18,45

17,45–18,9

Mokykloje dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai,

socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

16,5–17,9

16,8–18,2

17,35–18,85

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

18,5–20,4

18,25–20,6

18,85–21,4

Vadovo pavaduotojo, ir kitų darbuotojų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybės pavadinimas

Tarnybinių atlyginimų koeficientai

kitų darbuotojų

Vadovai

10,9–16

Vadovų pavaduotojai

10,4–16

Vyriausiųjų buhalterių ir vidaus audito tarnybų vadovų

10,2–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

MMA–13

Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA–11,4

Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA–10,5

Specialistai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

MMA–10

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

MMA

Darbininkai

MMA

Bibliotekininkas

11,0-12,0