Spausdinti

   Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Pagrindinės apsaugos priemonės:

   Asmenys, atlydintys mokinius, gimnazijos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

Mokymosi vieta:

- šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei yra paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos.

115 kab. 5 kl.

117 kab. 6 kl.

114 kab. 7-8 kl.

102 kab. Ig kl.

112 kab. IIg kl.

202 kab. IIIg kl.

103 kab. IVg kl.

Gretutinėse patalpose mokysis bendraamžiai, tokiu būdu išvengiant skirtingo amžiaus mokinių kontaktų;

- specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga;

- dalis pamokų specializuotų dalykų kabinetuose bus organizuojama dvi pamokos iš eilės;

- mokinių spinteles bus išdėstytos tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės mokiniams.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

- Įėjimas į mokykla organizuojamas taip:

1-4 kl. – pro seno priestato duris šalia valgyklos

5-8 kl. Pro seno priestato duris šalia sporto salės

I-IVg kl. – pro paradinį įėjimą

- gimnazijoje yra pasirengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis;

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

- ugdymo programoms įgyvendinti mokykla turi skirti tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;

- dalis pamokų specializuotų dalykų kabinetuose bus organizuojama dvi pamokos iš eilės;

- atsižvelgiant į oro sąlygas pamokos bus vedamos lauko klasėse;

Mokinių maitinimas:

- Gimnazijos valgykloje bus skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti;

- kartu pietaus tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;

- gimnazijos valgykloje bus sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;

- maistas atsinešamas iš namų, valgomas gimnazijos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;

- gimnazijos valgykloje bus užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Mokinių vežiojimas:

- mokiniai mokykliniame autobuse sėdės saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;

- mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniu autobusu, dėvės kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

- mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

- mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Aktualūs Operacijų vadovo sprendimai.