Spausdinti

 

2019-2020 m. m. vidaus įsivertinimo ataskaita

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018-2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

Išorės vertinimo ataskaita 2018

Mokyklos vadovybės vertinimas 2017 m.

Ugdytinius motyvuojančios ir ugdymosi kokybę įtakojančios aplinkos kūrimas ir palaikymas gimnazijoje.

Pamokos kokybės rodikliai. Stebėtų pamokų 3g-4g klasėse analizė.

Tyrimas dėl neformaliojo švietimo poreikių gimnazijoje 2014-2015 m. m.

Inovacijų diegimas 2014-2015 m. m.

2010-2011 m. m. vidaus įsivertinimo rezultatai.

2013-2014 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.