Spausdinti

Metodinės priemonės

Integruota lietuvių kalbos pamoka ir logopedinės pratybos netradicinėje erdvėje 1 kl. Vyr. mokytoja Jovita Sirgėdienė ir logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Integruota pasaulio pažinimo pamoka ir logopedinės pratybos netradicinėje erdvėje 3 kl.  Vyr. mokytoja Rita Palskienė ir logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Integruota lietuvių kalbos pamoka ir logopedinės pratybos 3 kl. Vyr. mokytoja Rita Palskienė ir logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Integruota lietuvių kalbos irmuzikos pamoka 2 kl. Vyr. mokytoja Irena Jucienė ir vyr. mokytoja Sigutė Kovienė

Liepa, projektas „Rudens keliu“. Mokytoja metodininkė Daivutė Kirvėlienė

Klevas, projektas „Rudens keliu“. Vyr. mokytoja Irena Jucienė

Projekto metodu grįstas mokymas. Vyr. mokytoja Jolanta Garbauskienė

Mokymasis bendradarbiaujant. Vyr. mokytoja Gitana Ivanovienė

Peterburgas. Rusų kalbos viktorina. Vyr. mokytoja Auksė Žilinskienė

Projektas „Vaižganto atminties keliu“. Ekspedicija į Daugpilį. Mokytoja metodininkė Žėrutė Semaškienė

Integruotos pamokos „Mano dalykas ir Vaižgantas‟ Mokytoja metodininkė Rimutė Kniežienė

Teaching speaking skills. Vyr. mokytoja Jolanta Garbauskienė

Учение с увлечением. Vyr. mokytoja Liudmila Matiukienė

Meninės priemonės pratyboms, apibendrinimui, apklausai. Mokytoja metodininkė Rimutė Kniežienė

Kaip rašyti samprotavimą. Vyr. mokytoja Regina Žvirblienė

Lietuvių kalba ir literatūra IIIg klasėje. Mokytoja metodininkė Joana Gutmanienė

Mokytojai, ar prisimenate, kaip pasipuošėte klases per Lietuvių kalbos savaitę? Mokytoja metodininkė Rimutė Kniežienė

Netradicinė pamoka „Daina - žmogaus palydovė“. Mokytoja metodininkė Joana Gutmanienė

Ant žiema Svedasuos pasirodė. Mokytoja metodininkė Rimutė Kniežienė

Internetinės nuorodos istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokoms:

Internetinės nuorodos istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokoms:otos pamokos (veiklos) aprašymas 

„Geografiniai akiniai“ Mokytojas Rytis Narvydas

Nepriklausomybės dienos minėjimas 5-IVg klasėms. Vyr. mokytoja Gražina Gvozdaitė

„Tauta, pamiršusi savo praeitį, yra be ateities“ Mokytoja-metodininkė Kristina Striukienė

„Juozas Tumas - Vaižgantas ir dailė“ Vyr. mokytoja Žėrutė Semaškienė

„IKT panaudojimas socialinių mokslų pamokose“

Pamoka - ekskursija „Lietuvai ir man“ Vyr. mokytoja Gražina Gvozdaitė

Protų mūšis skirtas geografijos mokslui, etnografinių regionų metams ir bendram išsilavinimui. Mokytojas Rytis Narvydas

„Gyvenimas bažnyčioje“ Vyr. mokytoja Audronė Bučienė

„Meilės dovana“ Vyr. mokytoja Audronė Bučienė

Pamoka 9 klasei tema „Prancūzmetis Lietuvoje“ Vyr. mokytoja Gražina Gvozdaitė

Pamoka-išvyka 5-7 kl. „Svėdasų krašto istoriniai paminklai“ Vyr. mokytoja Gražina Gvozdaitė

Abituriente, pakartok matematiką prieš pat egzaminą. 500 testinių uždavinių. Mokytoja metodininkė Loreta Dragančukienė (atnaujinta 2020-06-01).

Biologijos ir informacinių technologijų integracija. Mokytoja metodininkė Asta Fjellbirkeland

Atmintinė abiturientui. Ruošimasis matematikos egzaminui. Vyr. mokytoja Kristina Rimkuvienė, mokytoja metodininkė Asta Fjellbirkeland

Kūno temperatūros reguliavimas. Mokytoja metodininkė Regina Balčiūnienė

Gamtiniai indikatoriai. Vyr. mokytoja Laima Bernotaitė

Naujos technologijos fizikos pamokoje. Vyr. mokytoja Elena Indriūnienė

Informacija stendui. Vyr. mokytojas Vytautas Jucys

 „Integruota ugdymo karjerai pamoka į technologijų dalyką“ Karjeros konsultantė Jovita Sirgėdienė

 Metodinės rekomendacijos kūno kultūros pamokoms. Dirban su silpnesnės sveikatos mokiniais. Vyr. mokytoja Rūta Maniušienė

 Pamokos planas. Vyr. mokytojas Kęstutis Bikelis

Klasės receptų knyga. Vyr. mokytoja Birutė Tuskienė

Kalėdinio renginio scenarijus. „Per baltą sniegą ateina pasaka“ Vyr. mokytoja Kristina Dilienė

Paįvairinkime klasės valandėles (Įdėjos iš Erasmus+)

 Metodinio darbo kortelė

Logopedės Raimondos Kirvėlienės parengtos mokymo priemonės: ,,Garsų keliai”, ,,Taisyklingai tark garsus S,Z,Š,Ž žodžiuose. Žaisk ir keliauk”

Priemonės publikuojamos:

http://www.sppc.lt/index.php?1988527107

http://logopedaslpc.lt/logopedine-priemone-garsu-keliai/

http://gudragalvis.lt/parduotuve/product/12404-zaidimas-mokykis-tarti-ir-skirti-garsus-s-z-s-z-zodziuose-zaisk-ir-keliauk;

http://gudragalvis.lt/parduotuve/product/9282-logopedine-priemone-gars-keliai

Straipsnis apie išleistą logopedinę priemonę.

http://gudragalvis.lt/naujienos/8-lietuvi-cat/naujienos/402

Metodinės priemonės „Žaisk ir keliauk“ kortelė Logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Metodinės priemonės „Garsų keliai“ kortelė Logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Metodinės priemonės „Padėk meškučiui sugalvoti,užrašyti ir perskaityti dviejų, trijų ir keturių skiemenų žodelius“ kortelė Logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė

Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms. Kaip ugdyti mokinių rišliąją kalbą. Vyr. logopedė Raimonda Kirvėlienė

Praktinė patirtis organizuojant vaikų kalbinių įgūdžių viktorinas. Vyr. logopedė Raimonda Kirvėlienė

„Užduotys mokiniams, turintiems regimojo ir girdimojo suvokimo sutrikimų. Mokytis atpažinti ir skirti E-Ė“ Vyr. logopedė Raimonda Kirvėlienė

Elgesio sutrikimas iki 15 metų. Psichologė Vida Repečkaitė

„Sunkūs“ vaikai bausmėmis negydomi.

Kaip girti vaiką?

9 Pokalbių minutės su vaiku.

Rytmetys „Pabūkime drauge“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė Braukylienė

Pradinių klasių mokinių viktorina „Iš tautosakos skrynios“. Pradinių klasių mokytojos

Mokymasis bendradarbiaujant “ metodai ir įsivertinimas pradinių klasių pamokose. Pradinių klasių mokytojos

Projektinis darbas „SUDIE, PRADINE‟. Vyr. mokytoja Rita Palskienė

Į pagalbą pradinukui... Anglų kalbos žodynėlis II-IV klasėms pagal „English adventure“ vadovėlį. Vyr. mokytoja Gitana Ivanovienė

Meilės dovana, 1 klasė. Vyr. mokytoja Audronė Bučienė

Popietės „Žinių karalystė“ scenarijus. Mokytoja metodininkė Daivutė Kirvėlienė

Pamoka 4 klasei „Senovės Roma“. Vyr. mokytoja Irena Jucienė

„Aktyvioji pamoka“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė Braukylienė

Pasigamink pats „SKUDURINUKĖ“. Vyr. mokytoja Irena Jucienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos

Gamtos mokslų kursas 7-8 klasei: http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt

Chemijos bandymai su aprašymais: http://www.chemija.org/bandymai

Internetinis mokslo ir technologijų populiarinimo portakas: http://www.technologijos.lt

Įvairių mokomųjų dalykų vaizdo pamokos: http://vaizdopamokos.lt 

Mokymosi objektai gimnazistams: http://mkp.emokykla.lt/imo/

Įvairių dalykų konkursas: www.olympis.lt

Matematikos mintino skaičiavimo konkursas „Matmintinis“: http://miksike.lt/ 

Matematikos konkursas: http://www.kengura.lt

Kvadratinės lygties sprendimas online: https://www.mathsisfun.com/quadratic-equation-solver.html

Apie įdomiausius viso pasaulio mokslininkų išradimus ir naujausias technologijas laida „Mokslo sriuba“ : https://www.youtube.com/user/mokslosriuba

„Mokykikimės žaisdami“ - įvairios žaidimų idėjos ir naudingos nuorodos. Pradinių klasių mokytojos