... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 2019-2020 m.m.

2019-2020 m.m. III-ojo ir metinio trimestro 5-8 ir Ig-IIIg klasių ugdymosi rezultatai

2019-2020 m.m. III-ojo ir metinio trimestrų 1-4 klasių ugdymosi rezultatai 

2019-2020 m.m. II-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2019-2020 m.m. I-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2018-2019 m.m.

2018-2019 m.m. I-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2018-2019 m.m. II-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2018-2019 m.m. III-jo ir metinio trimestrų 1-4 klasių rezultatai

2018-2019 m.m. III-jo ir metinio trimestrų 5-8 ir I-IV klasių rezultatai

2017-2018 m.m. 

2017-2018 m.m. I-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2017-2018 m.m. II-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2017-2018 m.m. III-iojo ir metinio trimestrų ugdymosi rezultatai (1-4, IV kl.)

2017-2018 m.m. III-iojo ir metinio trimestrų ugdymosi rezultatai (5-8, I-III kl.)

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m. I-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2016-2017 m.m. II-ojo trimestro ugdymosi rezultatai

2016-2017 m.m. III-iojo ir metinio trimestrų ugdymosi rezultatai

2017 m. užsienio kalboa (anglų, rusų) pasiekimų lygio testų ataskaita

2015-2016 m.m.

2015-2016 m.m. metiniai ugdymosi rezultatai

Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti 2015 m.

2014-2015 m.m.

2014-2015 m.m. metiniai ugdymosi rezultatai

2014-2015 m.m. I-ojo pusmečio III-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai

2014-2015 m.m. II-ojo trimestro 1-4, 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai

2014-2015 m.m. I-ojo trimestro 1-4, 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultai

Standartizuotų testų rezultatų panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti 2014 m.

2013-2014 m.m.

2013-2014 m.m. I-ojo pusmečio III-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo rezultatai

2013-2014 m.m. II-ojo trimestro 1-4, 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai

2013-2014 m.m. metiniai ugdymosi rezultatai

2012-2013 m.m.

2012-2013 m.m. I-ojo trimestro 1-4, 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai

2012-2013 m.m. II-ojo trimestro 1-4, 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai

2012-2013 mokslo metai: ugdymo plano įgyvendinimas ir vidaus įsivertinimo rezultatai

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė