... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 

Gimnazijos tarybos veiklos tikslas: 

inicijuoti ir teikti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą, darbo sąlygų gerinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo.

2019 m. Gimnazijos tarybos veiklos planas

2018 m. Gimnazijos tarybos veiklos planas

2017 m. Gimnazijos tarybos veiklos planas 

Gimnazijos tarybos sudėtis 

 1. JOLANTA GARBAUSKIENĖ
 2. JOVITA SIRGĖDIENĖ
 3. REGINA ŽVIRBLIENĖ
 4. VYTAUTAS DATENIS (tėvų atstovas)
 5. DAINA MEJERIENĖ (tėvų atstovas)
 6. IRENA BIRIENĖ (tėvų atstovas)
 7. ŽIVILĖ PEČIULYTĖ Ig kl.
 8. SIMONAS BARONAS IIg kl.
 9. DOVYDAS GAVENAVIČIUS IIg kl.
 10. VIDA PUTRIMIENĖ (Svėdasų bendruomenės atstovė)
 11. LIUDMILA MATIUKIENĖ (Svėdasų bendruomenės atstovė)

 

 

 

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė