... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Ugdant bendrąsias ir esmines dalykines mokinių kompetencijas, užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą.

 

 

Nuorodos

Naudojames TAMO

  Bibliotekos log

 emokykla-logo

bibliotekų savaitė

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

  1000

 

 

 

Anykščių policijos komisariato

budinčioji dalis

869847353

2018-2019 mOKSLO METAI

MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTAI

MOKYKLINIO AUTOBUSO VAŽIAVIMO GRAFIKAS

Sunkūs vaikai

Kaip girti vaiką

9 minutės su vaiku

 

2017 – 2018 mokslo metai

 

MOKINIŲ UŽIMTUMAS BIRŽELIO 11-15 d.

INFORMACIJA DĖL SOC. PARAMOS

MOKYTOJŲ TEIKIAMOS KONSULTACINĖS VALANDOS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU (04.03-04.06)

Vaikų ugdymo ankstinimo shema

Mokytojų teikiamos konsultacinės valandos mokinių atostogų metu (02.19-02.23)

NVŠ VEIKLOS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU (Vasario 19-23)

Pasikeitimai dėl socialinės paramos vaikams

MOKINIŲ,  vyksiančių į gimnaziją visuomeniniu transportu, sąrašas

Mokykliniu autobusu pavežami mokiniai

MOKYKLINIO AUTOBUSO VAŽIAVIMO GRAFIKAS

SVĖDASAI -AULELIAI MARŠRUTO TVARKARAŠTIS

Maršrutas m-14 Vaitkūnai

Maršrutas 33 II Svėdasai

Maršrutas 33 Svėdasai

Mokyklinio autobuso maršrutai

Aktuali informacija ikimokyklinio ugdymo vaikų tėvams „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Patarimai tėvams auginantiems paauglius

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais

Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai (rekomendacijos ir patarimai)

Taisyklės ir ribos

Pagiriamieji žodžiai

Kvietimas į susirinkimą

Valgiaraščių vertinimo pažyma

Valgiaraščių vertinimo pažyma

Š. M. LAPKRIČIO 7 D. 18 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS (TĖVŲ,GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUSIRINKIMAS

 

Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokytojų teikiamos mokiniams konsultacinės valandos rudens atostogų metu

Projektas „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ 

 

 

Socialinė parama:

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams nuo 2016 m.

SP-1 Šeimos duomenų socialinei paramai gauti forma

SP-2 Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį 

SP-11 Prašymo paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma

 

Nebūk naivus kelyje sąjungos (NNKS) pranešimas „Mes - prieš smurtą“

 

Logopedo patarimai tėveliams (rūpintojams, globėjams):

Kaip ir kur ugdyti vaiko kalbinius įgūdžius? Lankstinukas čia.

Kokia kalbos reikšmė vaiko mokymuisi mokykloje? Lankstinukas čia.

 

Tėvų atsakomybė už vaikus

Informacija apie energertinius gėrimus

Mitai apie elektronines cigaretes

Informacija apie elektronines cigaretes

Dėl rinkliavų mokyklose

Ankstyvasis ugdymas: patarimai, kaip išsirinkti būrelį

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT284010043100060126

Skirkite 2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

SWScan0000400251

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė