Spausdinti

 

Kristina Dilienė, gimnazijos direktorė, Komisijos pirmininkė;

Gitana Tulušienė, socialinė pedagogė, Komisijos pirmininko pavaduotoja;

Dalia Asačiovienė, specialioji pedagogė, Komisijos narė;

Loreta Dragančukienė, matematikos mokytoja, Komisijos narė;

Daivutė Kirvėlienė, pradinio ugdymo mokytoja, Komisijos narė;

Raimonda Kirvėlienė, logopedė, Komisijos narė;

Rytis Narvydas, geografijos mokytojas, Komisijos narys;

Aldona Saliamonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje, Komisijos narė;

Vaida Strumilaitė, Svėdasų seniųnijos socialinė darbuotoja, Komisijos narė.

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.

Vaiko gerovės komisijos 2019 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2019 m.

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

Vaiko gerovės komisijos 2018 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2016 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (dokumentas)