Spausdinti

   Vadovaudamiesi Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-258 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu kviečiame iki 2020 m. rugsėjo 28 d. 15 val. teikti kandidatūras Geriausio metų mokytojo vardui ir premijai gauti. Vardo nominacijos premijos dydis – 4 MMA. 

   Kandidatūras turi teisę siūlyti švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, savivaldybės administracija. Kandidatūras gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys. Kandidatūros (dokumentai) teikiamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos „Vienam langeliui“. Teikime nurodomas mokytojo vardas, pavardė, mokomasis dalykas, mokytojo nuopelnai, už kuriuos galėtų būti paskirta premija, pateikiamos nuopelnus patvirtinančių dokumentų kopijos.

   Pridedama: Anykščių rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Vedėja Jurgita Banienė

Tel. 54 293, el. paštas jurgita.banienė@anyksciai.lt