... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

 

Kristina Dilienė, gimnazijos direktorė, Komisijos pirmininkė;

Gitana Tulušienė, socialinė pedagogė, Komisijos pirmininko pavaduotoja;

Žibutė Januškevičienė, gimnazijos Debeikių skyriaus socialinė pedagogė, komisijos narė;

Dalia Asačiovienė, specialioji pedagogė, Komisijos narė;

Loreta Dragančukienė, matematikos mokytoja, Komisijos narė;

Daivutė Kirvėlienė, pradinio ugdymo mokytoja, Komisijos narė;

Raimonda Kirvėlienė, logopedė, Komisijos narė;

Rytis Narvydas, geografijos mokytojas, Komisijos narys;

Aldona Saliamonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje, Komisijos narė (jai sutikus);

Vaida Strumilaitė, Svėdasų seniųnijos socialinė darbuotoja, Komisijos narė (jai sutikus).

 

 

Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos narių darbo funkcijų pasiskirstymo patvirtinimo (2020-09-01)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.

Vaiko gerovės komisijos 2019 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2019 m.

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

Vaiko gerovės komisijos 2018 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2016 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (dokumentas)

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė