... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Pamokų laikas

Pamokų laikas 2-8 ir I-IV g kl.

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Pamokų laikas 1 kl.

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Tvarkaraščiai

Nuorodos

 

 

Anykščių r. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija

Patyciu dezute

Bibliotekos log

 moodle

Naudojames TAMO

 EU flag-Erasmus vect POS 4 

Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

gif2

 

 

Kristina Dilienė, gimnazijos direktorė. Komisijos pirmininkė;

Gitana Tulušienė, socialinė pedagogė. Komisijos pirmininko pavaduotoja;

Dalia Asačiovienė, specialioji pedagogė. Komisijos narė;

Daiva Diržienė, matematikos mokytoja. Komisijos narė;

Žibutė Gailiūnienė, gimnazijos Debeikių skyriaus socialinė pedagogė. Komisijos narė;

Živilė Kasparavičienė, logopedė. Komisijos narė;

Daivutė Kirvėlienė, pradinio ugdymo mokytoja. Komisijos narė;

Raimonda Kirvėlienė, logopedė. Komisijos narė;

Rytis Narvydas, geografijos mokytojas. Komisijos narys;

Aldona Saliamonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje. Komisijos narė (jai sutikus);

Algina Bučinskienė, Svėdasų seniūnijos socialinė darbuotoja. Komisijos narė (deleguota).

 

Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos narių darbo funkcijų pasiskirstymo patvirtinimo (2020-09-01)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.

Vaiko gerovės komisijos 2019 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2019 m.

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2018 m.

Vaiko gerovės komisijos 2018 m. darbo ataskaita

Vaiko gerovės komisijos darbo planas 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2017 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 2016 m. (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (dokumentas)

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.,

 tel. (8 381) 57206, 

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas:

mokykla@svedasai.anyksciai.lm.lt

Apie gimnaziją

Vizija – atvira kaitai, bendruomeniška, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija.

Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektai 2020-2022

plakatas

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

be patyciu

Tu esi

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė