... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

2020-2021 m.m. Debeikių skyriaus tvarkaraščiai

2020-2021 m. m. I-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir i-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio visos dienos mokyklos darbo grafikas

2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio logopedinių pratybų ir konsultacijų tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. I-ojo pusmečio specialiųjų lietuvių kalbos ir matematikos pratybų tvarkaraštis

 

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis (galioja nuo 2020-02-26)

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio logopedinių pratybų ir konsultacijų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-02-27)

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio specialiųjų lietuvių kalbos ir matematikos pratybų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-02-26)

2019-2020 m.m. II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2019-2020 m.m. I-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

2019-2020 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2019-2020 m.m. I-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

2019-2020 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

 

2018-2019 m.m. II-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

2018-2019 m.m. II-jo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

2018-2019 m.m. II-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2018-2019 m.m. II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių pamokų tvarkaraštis

2018-2019 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2018-2019 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2018-2019 m.m.  I-ojo pusmečio pradinių klasių pamokų tvarkaraštis

2018-2019 m.m.  I-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

2017-2018 m.m. II-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

2017-2018 m.m. II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2017-2018 m.m. II-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2017-2018m.m. II-ojo pusmečio pradinių klasių pamokų tvarkaraštis

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis (01.08-01.19)

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis (12.01)

2017-2018 m.m.I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis (galioja nuo 09.25)

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio pradinių klasių pamokų tvarkaraštis (09.25)

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio pradinių klasių pamokų tvarkaraštis

2017-2018 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 

2016-2017 m.m. II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2016-2017 m.m. II-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2016-2017 m.m. II-ojo pusmečio mokytojų budėjimo gimnazijoje grafikas

 

Patikrų ir egzaminų tvarkaraščiai

DIAGNOSTINIŲ IR STANDATIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2016-2017 M. M.

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

2016-2017 m.m. I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

2016-2017 m.m. I-ojo pusmečio pradinio ugdymo tvarkaraštis

2016-2017 m.m. I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2016-2017 m.m. I-ojo pusmečio mokytojų budėjimo gimnazijoje grafikas

 

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė