... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

2021–2022 m. m.

 

 II-ojo pusmečio 5-8, I-Vg klasių tvarkaraštis

  

 II-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 

 II-ojo pusmečio neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

 II-ojo pusmečio visos dienos mokyklos tvarkaraštis

 

 II-ojo pusmečio logopedinių pratybų ir konsultacijų tvrakaraštis

 II-ojo pusmečio Debeikių skyriaus 5-8 klasių tvarkaraštis

 

 II-ojo pusmečio Debeikių skyriaus pradinių klasių tvarkaraštis

 

 

 I-ojo pusmečio 5-8, I-V g. klasių tvarkaraštis

 

 I-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 

 I-ojo pusmečio neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

 I-ojo pusmečio Debeikių skyriaus 5-8 klasių tvarkaraštis

 

 I-ojo pusmečio Debeikių skyriaus pradinių klasių tvarkaraštis

 

 I-ojo pusmečio Debeikių skyriaus neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

 

 I-ojo pusmečio visos dienos mokyklos tvarkaraštis

 

 Įskaitų, brandos egzaminų, PUPP, NMPP ir kitų patikrinimų tvarkaraštis (projektas)

 

 


 

2020–2021 m. m.

 

 II-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio Debeikių skyriaus tvarkaraščiai

 II-ojo pusmečio 5-8, I-IV g klasių tvarkaraštis

 II-ojo neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio visos dienos mokyklos darbo grafikas

 

Debeikių skyriaus tvarkaraščiai

 I-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio 5-8 ir i-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio visos dienos mokyklos darbo grafikas

 I-ojo pusmečio logopedinių pratybų ir konsultacijų tvarkaraštis 

 I-ojo pusmečio specialiųjų lietuvių kalbos ir matematikos pratybų tvarkaraštis

 


 

2019–2020 m. m. 

II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 II-ojo pusmečio logopedinių pratybų ir konsultacijų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-02-27)

 II-ojo pusmečio specialiųjų lietuvių kalbos ir matematikos pratybų tvarkaraštis (galioja nuo 2020-02-26)

II-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio konsultacijų tvarkaraštis

I-ojo pusmečio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio pradinių klasių tvarkaraštis

 I-ojo pusmečio 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių tvarkaraštis

 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.,

 tel. (8 381) 57206, tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas mokykla@svedasai.anyksciai.lm.lt

Apie gimnaziją

Vizija – atvira kaitai, bendruomeniška, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija.

Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektai 2020-2022

plakatas

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

be patyciu

Tu esi

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė