... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

2020-2021 m.m. I pusmečio darbo grafikas

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos

ikimokyklinio ugdymo skyriaus

2020-2021 mokslo metų I pusmečio

logopedės Raimondos Kirvėlienės

darbo grafikas

Savaitės diena

Kontaktinės darbo valandos

Pietų

pertrauka

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

9.05-11.30

13.00-14.40

11.30-12.00

12.00-13.00

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

 

Antradienis

10.05-11.30

13.00-15.40

11.30-12.00

12.00-13.00

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

 

Trečiadienis

10.00-11.30

13.00-15.40

11.30-12.00

 

12.00-13.00

Nekontaktinis laikas

Ketvirtadienis

10.00-10.35

12.05-14.40

11.30-12.00

11.05-12.05

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

14.40-15.40

Nekontaktinis laikas

Penktadienis

12.05-14.35

     

Iš viso valandų per savaitę

18 val.

 

3 val.

2 val.

 

Kontaktinės darbo valandos

·         ikimokyklinukų  kalbėjimo ir kalbos tyrimas ir   įvertinimas;

·         pratybų vedimas;

Nekontaktinės darbo valandos:

§  darbų planavimas, pasirengimas pratyboms:  individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas;

§  metodinės pagalbos teikimas  pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas– konsultacijos ir pagalba teikiama individualiai (nustatomas individualus laikas) bei konsultavimas grupinis ir pogrupinis (paskaitos, pranešimai);

§  darbas gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje;

§  informacijos kaupimas, lankymasis bibliotekose, internete;

§  konsultavimasis kitose švietimo  įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis;

§  vaizdinių ir metodinių priemonių rengimas;

§  dalyvavimas rajono specialistų pasitarimuose, seminaruose, konferencijose, Lietuvos logopedų asociacijos seminaruose, SPPC organizuojamuose seminaruose ar mokymuose.

Logopedė                               Raimonda  Kirvėlienė

Pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-12-14 įsakymas Nr.ISAK- 2711 „ Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo tvarkos aprašas P. 34.4.2.“

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė