Spausdinti

2019-2020 m.m.

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (4-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (4-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (1-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (1-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS BIOLOGIJOS PAMOKOSE IR NEFORMALIAJAME UGDYME

STEAM VEIKLOS FIZIKOS PAMOKOSE

2018-2019 m.m.

GAMTOS MOKSLŲ, MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DALYKŲ (STEAM) STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2018-2019 M. M.

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (1-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (2-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (3-ioje klasėje)

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME (4-oje klasėje)

STEAM VEIKLOS BIOLOGIJOS PAMOKOSE ir NEFORMALIAJAME UGDYME

STEAM VEIKLOS FIZIKOS PAMOKOSE