... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Gimnazijos emblema:

emblema

Autorė: Žėrutė Semaškienė

Gimnazijos vėliava:

Veliava

Autorė: Žėrutė Semaškienė

Mokyklos daina (Su viltimi tapti mokyklos himnu)

                                           Čia rugsėjai metus mums skaičiuoja,

                                           Čia pavasariai skleidžia sparnus,

                                           Čia mane – gležną žiedą – pagirdo

                                           Atradimų ir džiaugsmo lietus.

                                          Priedainis:

                                          Prie Alaušo, prie Beragio

                                          Sklinda Vaižganto žodžių šviesa;

                                          Skamba aidi širdžių mūs varpeliais

                                          Svėdasų, Svėdasų mokykla.

                                           Išminties gyvą žodį kasdieną

                                           Deimančiukais iš knygų barstai,

                                           Kad užaugtų tvirti kaip senovėj

                                           Aukštaitijos kalnelių vaikai.

                                          Priedainis

                                           Kad gyvenimas tiesą kalbėtų,

                                           Kad likimas nežeistų širdies,

                                           Būk žvaigžde, kuri kelią nušviečia,

                                           Būk ranka ant bičiulio peties.

                                           Priedainis

Žodžiai: Žėrutė Semaškienė

Muzika: Irena Pabarškienė, Vytautas Jucys

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė