... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Apie gimnaziją

Mūsų vizija: 

Atvira kaitai, motyvuojanti ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Mūsų misija:

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

 

 

Nuorodos

 moodle

Naudojames TAMO

 EU flag-Erasmus vect POS 4 

Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

 Patyciu dezute

 1. ESFA projektas „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“ veikla „UGDYMO ORGANIZAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO MODELIŲ ŽEMŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMUI PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“.

 2. Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“ (Nr.09.4.2-ESFA-V-715-03-0001)

 3. ERASMUS+ „Kritinis ir kūrybinis mąstymas“ (Critical and Creative Thinking: The Way Ahead“)2
 4. ERASMUS+ „Mokytojų tobulėjimas - kelias į sėkmę“
 5. ERASMUS+ „Open doors for non-formal“
 6. ERASMUS+ „Mąstykime ir dirbkime naujai“

 7. Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia” bendradarbiaujant su VšĮ LIONS Quest Lietuva  projekto  „PAGALBA-ASMENYBĖ-PILIETIŠKUMAS-ATSAKOMYBĖ” asocijuotas partneris.

 8. Dalyvavimas Svėdasų bendruomenės vykdomame projekte „Atrask ir pažink Svėdasus“.
 9. Gimnazijos parengtas projektas „Vaižganto atminties keliu“ bendradarbiaujant su medžiotojų klubu „Svėdasai“ ir Anykščių miškų urėdija, VĮ Svėdasų girininkija.
 10. Dalyvavimas VŠĮ „Sveikatos Oazė“ parengtame projekte 2-4kl. moksleiviams „Moku plaukti“.
 11. Dalyvavimas Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia“ bendradarbiaujant su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA parengtame projekte „TU ir AŠ – kartu kuriame bendruomenę“.
 12. Dalyvavimas ES finansuojamame projekte „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.
 13. Dalyvavimas projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
  veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
 14. Dalyvavimas projekte,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra". Plačiau čia
 15. Dalyvavimas STEAM neformaliojo švietimo veiklos moksleiviams projekte "Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių. Plačiau čia
 16. Projektas „Lekiam“, finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“. Plačiau čia
 17. 2017-2019 m. ERASMUS+ (KA1) „Mokytojų tobulėjimas - kelias į sėkmę“.
 18. 2019 m. Tarptautinis knygų skirtukų mainų projektas.
 19. 2019-2020 m. pradinių kl. (3-4 kl.) skaitymo skatinimo projektas „Skaitau ir augu“.
 20. Pradinių klasių ir bibliotekos projektas „Rudens keliu“.
 21. Šiaurės šalių literatūros savaitė (tarptautinis projektas) (2019 11 11-17d.d.)
 22. „Virtualus manekenas“ (Respublikinis) Moksleivių pilietiškumo projektas.

 23. Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“ (2019-2020 m. 11,12 kl.)

 24. Projektas „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“ (2019-2020 m.)

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė