... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 1. Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia” bendradarbiaujant su VšĮ LIONS Quest Lietuva  projekto  „PAGALBA-ASMENYBĖ-PILIETIŠKUMAS-ATSAKOMYBĖ” asocijuotas partneris.
 2. Dalyvavimas Svėdasų bendruomenės vykdomame projekte Atrask ir pažink Svėdasus.
 3. Gimnazijos parengtas projektas Vaižganto atminties keliu bendradarbiaujant su medžiotojų klubu Svėdasai ir Anykščių miškų urėdija, VĮ Svėdasų girininkija.
 4. Dalyvavimas VŠĮ „Sveikatos Oazė“ parengtame projekte 2-4kl. moksleiviams „Moku plaukti“.
 5. Dalyvavimas Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia“ bendradarbiaujant su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA parengtame projekte „TU ir AŠ – kartu kuriame bendruomenę“.
 6. Dalyvavimas ES finansuojamame projekte Pienas vaikams ir Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose.
 7. Dalyvavimas projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
  veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
 8. Dalyvavimas projekte,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra". Plačiau čia
 9. Dalyvavimas STEAM neformaliojo švietimo veiklos moksleiviams projekte "Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių. Plačiau čia

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT284010043100060126

Skirkite 2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

SWScan0000400251

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė