... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Pamokų laikas

Pamokų laikas 2-8 ir I-IV g kl.

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Pamokų laikas 1 kl.

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Tvarkaraščiai

Nuorodos

 

 

Anykščių r. Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazija

Patyciu dezute

Bibliotekos log

 moodle

Naudojames TAMO

 EU flag-Erasmus vect POS 4 

Online logo

   emokykla-logo

  vimeo-logo

  LAMA BPO logo

  AIKOS

  Smm logo

      1000

  ptvf logo

 esfa viešinimas

gif2

 

Anykščių r. savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas „Gyvenkime sveikai ir laimingai" 2021 m.

Anykščių r. savivaldybės lėšomis finansuojmas projektas „Fizinis aktyvumas vaikų emocinei sveikatai stiprinti" 2021 m. Plačiau skaitykite čia<<<

  • „Labas, Robote!“. 2020 m. 

ERASMUS+ „Kritinis ir kūrybinis mąstymas“ (Critical and Creative Thinking: The Way Ahead“). 2020 – 2022 m. 

 

ERASMUS+ „Mokytojų tobulėjimas - kelias į sėkmę“ 

ERASMUS+ „Open doors for non-formal“ 

ERASMUS+ „Mąstykime ir dirbkime naujai“ 

Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia” bendradarbiaujant su VšĮ LIONS Quest Lietuva  projekto  „PAGALBA-ASMENYBĖ-PILIETIŠKUMAS-ATSAKOMYBĖ” asocijuotas partneris. 

Dalyvavimas Svėdasų bendruomenės vykdomame projekte „Atrask ir pažink Svėdasus“. 

Gimnazijos parengtas projektas „Vaižganto atminties keliu“ bendradarbiaujant su medžiotojų klubu „Svėdasai“ ir Anykščių miškų urėdija, VĮ Svėdasų girininkija. 

Dalyvavimas VŠĮ „Sveikatos Oazė“ parengtame projekte 2-4kl. moksleiviams „Moku plaukti“. 

Dalyvavimas Labdaros ir paramos fondo „Laisva valia“ bendradarbiaujant su VšĮ LIONS QUEST LIETUVA parengtame projekte „TU ir AŠ – kartu kuriame bendruomenę“. 

Dalyvavimas ES finansuojamame projekte „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Dalyvavimas projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros

veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. 

Dalyvavimas projekte,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra". Plačiau čia

Dalyvavimas STEAM neformaliojo švietimo veiklos moksleiviams projekte "Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių. Plačiau čia

Projektas „Lekiam“, finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano 6 programos priemonę Nr. 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“. Plačiau čia

2017-2019 m. ERASMUS+ (KA1) „Mokytojų tobulėjimas - kelias į sėkmę“.

2019 m. Tarptautinis knygų skirtukų mainų projektas.

2019-2020 m. pradinių kl. (3-4 kl.) skaitymo skatinimo projektas „Skaitau ir augu“.

Pradinių klasių ir bibliotekos projektas „Rudens keliu“.

Šiaurės šalių literatūros savaitė (tarptautinis projektas) (2019 11 11-17d.d.)

„Virtualus manekenas“ (Respublikinis) Moksleivių pilietiškumo projektas.

Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“ (2019-2020 m. 11,12 kl.)

Projektas „Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės“ (2019-2020 m.)

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.,

 tel. (8 381) 57206, 

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas:

mokykla@svedasai.anyksciai.lm.lt

Apie gimnaziją

Vizija – atvira kaitai, bendruomeniška, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija.

Misija – teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį formalųjį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas šiuolaikinėje visuomenėje.

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektai 2020-2022

plakatas

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

be patyciu

Tu esi

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė