... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Kontaktai:

Adresas: Juozo Tumo- Vaižganto g. 103, Svėdasai

              Anykščių r. LT – 29351

Tel. 8 381 57206

El.p. svedasu.mokykla@takas.lt

Muziejaus vadovė Joana Gutmanienė, tel. 8 682 16971

Ekspozicijos

     Ekspozicija apie Vaižgantą. Fotomenininkės Onutės Pajedaitės nuotraukų galerija, papildyta mokinių ir mokytojų projektų, tiriamųjų darbų medžiaga apie Vaižgantą. Vaižganto daiktas – vizitinė kortelė. Muziejų puošia keli linų pėdai, nes Vaižgantas – linų dievas.

    Mokyklos istorijos ekspozicija. Pristatomi mokinių, mokytojų sąrašai, mokytojų, šios mokyklos auklėtinių, aprašas, įdomūs faktai, svarbiausi gimnazijos dokumentai. Eksponuojamos mokyklinės uniformos, mokyklinis suolas, šimtadienių kalendoriai, medaliai, paskutinio skambučio atributai. Yra 1958-1975 m. turistinių žygių, išvykų aprašymai, 1948 m. matematikos kontrolinių darbų sąsiuvinis, įvairių laikotarpių vadovėlių, pratybų, dalykinės literatūros, įvairiatemiai albumai apie mokyklos gyvenimą, mokinius ir jų tėvus. Sieną puošia 66-ų abiturientų laidų nuotraukos. Muziejuje yra daiktų, susijusių su įdomesniais mokyklos gyvenimo įvykiais: sirgalių, dalyvavusių televizijos žaidime, šūkiai, projekto Comenius vėliava, sveikinimai reikšmingų datų proga ir t.t.

    Ekspozicija – mokinių ir mokytojų darbai. Ši ekspozicija yra iš dviejų dalių : 1. Gimnazijos bendruomenės – Projektas Svėdasų miestelio žydai, albumas ,,Augalų pavadinimai svėdasiškių tarme, Svėdasų miestelio žmonių pavardžių reikšmė ir kilmė, Svėdasų apylinkių vietų, susijusių su Vaižgantu, dabarties nuotraukos, aprašai, mokinių parengti laikraštukai, lankstinukai ir kt. 2. Buvusių mokinių ir mokytojų darbai – išleistos knygos, fotoalbumai. Ypač vertingos jubiliejinių laidų dovanos: I gimnazijos laidos mokinių sąrašas – varpas su 27 mažyčiais varpeliais, ant kurių užrašytos pavardės, III laidos mokyklinių metų albumas, kuriame yra ir pažymių knygelė, ir mokinių bilietai, renginių nuotraukos. XV laidos dėka muziejuje atsirado įdomus eksponatas – senosios mokyklos bausmės klauptas.

     Ekspozicija – senoviniai daiktai. Šiame kampelyje daugiausia tokie daiktai, kurie minimi pamokose, kūriniuose. Pradėtos rinkti sovietinio laikotarpio techninės priemonės, naudotos klasėje.

Muziejaus darbo kryptys

- Tradicijų puoselėjimas,

- Mokyklos istorijos pildymas,

- Medžiagos apie buvusių mokinių pasiekimus, profesinę karjerą rinkimas,

- Laidų susitikimai,

- Įdomių žmonių kvietimas į susitikimus su mokiniais.

Istorijos fragmentai

   Nemažai metų muziejus buvo mokyklos palėpėje. Prieš Juozo Tumo – Vaižganto vardo gimnazijai suteikimą ( 1989 m. rugsėjo 20 d.) muziejus išvydo dienos šviesą – buvo perkeltas į nedidelį kabinetą II aukšte ( dabar logopedės kabinetas), papildytas Vaižganto ekspozicija. Trečią kartą muziejus pakeitė savo veidą po mokyklos renovacijos – įsikūrė II aukšto fojė ir iki šiol ten yra.

   Išleistos knygelės apie mokyklą: Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija“ 2008 m., Su Vaižganto vardu – 20 metų 2009 m.

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė