... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

erasmus

            Nuo 2020 m. spalio 1 d. mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ programos strateginių partnerysčių projekte „Kritinis ir kūrybinis mąstymas“ (Critical and Creative Thinking: The Way Ahead“). Jame dalyvauja Lietuvos, Čekijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Bulgarijos mokyklos. Koordinuojanti šalis – Čekija. Projektas tęsis dvejus metus. Jo metu 12 mūsų gimnazijos mokinių ir keletas mokytojų turės galimybę dalyvauti projekto veiklose partnerių šalyse, susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis, kultūra, tradicijomis, pagerinti savo anglų kalbos įgūdžius bei susirasti draugų. Dalis veiklų vyks ir nuotoliniu būdu.

Projekto tikslas – ugdyti dalyvių kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius.

Uždaviniai:

1) Ugdyti jaunimo supratimą apie būtinybę tikrinti šaltinių ir informacijos pagrįstumą.

2) Ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, kurie apima atmintį, analizę, argumentavimą ir kūrybiškumą.

3) Stiprinti jaunų žmonių pasitikėjimą priimant sprendimus.

4) Pakelti tolerancijos lygį, pagerinti įvairių jos formų: kultūros, nuomonių įvairovės, pasirinkimų gyvenime, supratimą.

5) Pabandyti mąstyti kitaip ir paskatinti ieškoti (kartais neįprastų) kūrybinių sprendimų.

6) Patobulinti organizacinius ir logistinius įgūdžius bei pagerinti supratimą apie vietos bendruomenės poreikius.

Projekto koordinatorė Lietuvoje

Jolanta Garbauskienė

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė