... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

 ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Informacija apie darbo užmokestį nuo 2020 m. rugsejo mėn.:

Eil. nr.

Pareigybės pavadinimas

Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai

1.

Direktorius

10,65

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6,15

3.

Socialinis pedagogas

6,83

4.

Skyriaus vedėjas

5,35

5.

Specialusis pedagogas

6,45

6.

Logopedas

6,92

7.

Bibliotekininkas

5,6

8.

PU pedagogas

8,62

9.

IU mokytojas

4,93-5,72

10.

Mokytojo padėjėjas

4,0

11.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

5,32

12.

Vyr. finansininkas

5,12

13.

Buhalteris

4,49

14.

Sekretorius

4,03

15.

Inžinierius-programuotojas

4,43

16.

Laborantas

 MMA

17.

Elektrikas

4,08

18.

Vairuotojas

4,0-4,08

19.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

 MMA

20.

Rūbininkas

 MMA

21.

Kiemsargis

 MMA

22.

Valytojas

MMA

23.

Budėtojas

MMA

24.

Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija (2 – 5 m.)

6,94

25.

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas 5 -10 metų)

7,63

26.

Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10 – 15 metų)

7,67

27.

Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų)

7,97

28.

Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 20-25metų)

8,01

29.

Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų)

8,05

30.

Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 5 – 10 metų)

8,12

31.

Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 10– 15metų)

8,27

32.

Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų)

8,53

33.

Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 20 – 25 metų)

8,57

35.

Mokytoja metodininkas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų)

8,62

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

Europos parlamento ambasadorė

Europos parlamento ambasadore

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė