... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

logopedes foto n

Gimnazijoje dirba logopedė metodininkė - Raimonda Kirvėlienė 

el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Logopedinių pratybų vieta - II a. 204 kabinetas.

Pagalba teikiama: ikimokyklinio amžiaus vaikams, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir gimnazijos mokiniams.

Tikslas - teikti kryptingą ir efektyvią švietimo pagalbą vaikams ir mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sudaryti sąlygas sėkmingam šių vaikų ugdymui(si) klasėje, siekiant užtikrinantį pilnavertį poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai

· Vertinti vaikų/mokinių kalbą, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

· Sudaryti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų programas.

· Padėti įveikti ar sušvelninti vaikų/mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, pedagogais.

Funkcijos

· Įvertinti vaikų/mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

· Numatyti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, sudaryti kalbos sutrikimų įveikimo ar sušvelninimo programas.

· Teikti specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų dirbant individualiai, pogrupiuose ir grupėse.

· Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, globėjais kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

· Padėti mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

· Konsultuoti mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.

· Konsultuoti mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų įveikimo klausimais;

· Tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;

· Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;

· Taikyti logopedijos naujoves ugdymo procese;

 

ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO - VAIŽGANTO GIMNAZIJOS

2020-2021 mokslo metų I pusmečio logopedės

Raimondos Kirvėlienės  darbo  grafikas

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Pietų

laikas

Konsultacinės valandos

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.05 -11.30

13.00-14.40

11.30-12.05

 12.00-13.00

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

 

Antradienis

10.05 -11.30

13.00-15.40

11.30-12.00

12.00-13.00

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

 

Trečiadienis

10.00 -11.30

13.00-15.40 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00

Nekontaktinis laikas 

Ketvirtadienis

10.00 -10.35

12.05-14.40

11.30-12.00

 11.05-12.05

Konsultacija mokytojams, tėvams, globėjams

 14.40-15.40

Nekontaktinis laikas

  Penktadienis

12.05-14.35

 

12.40-13.50

Iš viso valandų per savaitę

18 val.

 

3 val. 

2 val.

       PATVIRTINTA Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto  gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-142

Kontaktinės darbo valandos:

·         priešmokyklinės grupės vaikų ir gimnazijos mokinių kalbos raidos ypatumų įvertinimas, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nustatymas;

·         pratybų vedimas;

Nekontaktinės darbo valandos:

·  darbų planavimas; pasirengimas pratyboms: individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas;

·  pagalba mokytojams sudarant pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias ugdymo programas;

·  metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais – konsultacijos ir pagalba teikiama individualiai (nustatomas individualus laikas) bei konsultavimas grupinis ir pogrupinis (paskaitos, pranešimai);

·  darbas gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje;

·  informacijos kaupimas, lankymasis bibliotekose, internete;

·  konsultavimasis kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis;

·  vaizdinių ir metodinių priemonių rengimas ir atnaujinimas;

·  dalyvavimas rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimuose, seminaruose, konferencijose; Lietuvos logopedų asociacijos  seminaruose,  NŠA organizuojamuose seminaruose ar mokymuose.

Pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-12-14 įsakymas Nr.ISAK- 2711 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo tvarkos aprašas P. 34.4.2.“

 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos

ikimokyklinio ugdymo skyriaus

2020-2021 mokslo metų I pusmečio logopedės

Raimondos Kirvėlienės  darbo  grafikas

Savaitės diena

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Trečiadienis

8.50-9.50

15.50-16.20

 16.20-17.05

Konsultacija pedagogams, tėvams, globėjams

 

Ketvirtadienis

8.50 -9.50

15.50-16.20

 

Nekontaktinis laikas 

16.20-17.00

Penktadienis

9.15-11.45

 

 

Iš viso valandų per savaitę

5 val. 30 min.

45 min.

30 min.

       PATVIRTINTA Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto  gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-142

Kontaktinės darbo valandos:

·        ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumų įvertinimas;

·         kalbėjimo ir kalbos sutrikimų nustatymas;

·         pratybų vedimas;

Nekontaktinės darbo valandos:

·  darbų planavimas; pasirengimas pratyboms: individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas;

·  metodinės pagalbos teikimas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas vaikų kalbos ugdymo klausimais – konsultacijos ir pagalba teikiama individualiai (nustatomas individualus laikas) bei konsultavimas grupinis ir pogrupinis (paskaitos, pranešimai);

·  darbas gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje;

·  informacijos kaupimas, lankymasis bibliotekose, internete;

·  konsultavimasis kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis;

·  vaizdinių ir metodinių priemonių rengimas ir atnaujinimas;

·  dalyvavimas rajono specialistų pasitarimuose, seminaruose, konferencijose, Lietuvos logopedų asociacijos  seminaruose,  NŠA organizuojamuose seminaruose ar mokymuose.

 

 

Logopedės metodininkės Raimondos Kirvėlienės parengtų mokymo(si) priemonių metodinio darbo kortelės 

1. Garsų keliai.

2. Mokykis tarti ir skirti garsus S, Z, Š, Ž žodžiuose. Žaisk ir keliauk.

3. Mokykis tarti ir skirti garsus R, L skiemenyse ir žodžiuose. Žaisk ir keliauk.

4. Pažink raides ir įmink mįsles.

5. Žaidžiu ir mokausi skirti U-Ū garsus.

6. Žaidžiu ir mokausi skirti I-Y garsus.

7. Skirk O-UO.

8. Pažink grybus.

 

Priemones rasite:

https://issuu.com/gudragalvis/docs/kalba_katalogas?e=7827236%2F69163754

https://www.logopeduasociacija.lt/metodine-informacija/lla-leidiniai/116-lla-leidiniai

https://leidyklalucilijus.lt/category/logopedams-spec-pedagogams

 

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės

 

1. Skirk O-UO. https://learningapps.org/display?v=pupbv3tuj20

2. Dvibalsiai. 

https://docs.google.com/forms/d/1z7eo9lIjCMMdPwfhtg8t8rsRTjXyPImt-bE8-O3InmE/edit

3. Daiktavardžiai. Giminės. https://wordwall.net/resource/1947196/daiktavard%c5%beiai-gimin%c4%97s

4. Pavadink paveikslėlį ir pasirink raidę P ar B. https://wordwall.net/resource/1854892/copy-pavadink-paveiksl%c4%97l%c4%af-ir-pasirink-raid%c4%99-p-arba-b

5. Pavadinkite paveikslėlį. Pasakykite kokį garsą girdite S ar Z ?

https://wordwall.net/resource/1622237/pavadinkite-paveiksl%c4%97l%c4%af-pasakykite-kok%c4%af-gars%c4%85-girdite-s-ar-z-

6. Teisingai tark S ir Š žodžiuose. https://learningapps.org/display?v=pt7rocqta20

 

Straipsniai apie metodinę veiklą

· https://www.svietimonaujienos.lt/mokemes-ir-kureme-netradicineje-aplinkoje/

· https://www.svietimonaujienos.lt/ka-gali-ismokti-mano-pirstukai/

· https://www.svietimonaujienos.lt/klausau-tariu-ir-kuriu/

· https://www.svietimonaujienos.lt/kalbos-ugdymo-projekto-darbai-virtualioje-parodoje/

· http://nyksciai.lt/kalbos-viktorina-garsu-ir-zaidimu-salis

· http://nyksciai.lt/virtualioje-viktorinoje-tevai-ir-vaikai

· https://gudragalvis.lt/naujienos/8-lietuvi-cat/naujienos/402

· https://gudragalvis.lt/naujienos/8-lietuvi-cat/naujienos/555-vilniaus-knyg-muges-atgarsiai 

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė