... ieškokime gyvenime deimančiukų.‟ Juozas Tumas - Vaižgantas

Sped ped

Gimnazijoje dirba spec. pedagogė Dalia Asačiovienė

 

2019 – 2020 MOKSLO METŲ II PUSMEČIO SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS
DALIOS ASAČIOVIENĖS DARBO  GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Kontaktinės darbo valandos*

Nekontaktinės darbo valandos**

Konsultacijos

Pirmadienis

8.00 – 13.00

  

13.00-14.05

(mokytojų, tėvų  konsultavimas)

     

Antradienis

8.00 –10.00

11.00-14.00

 

10.00-11.00

14.00-15.00

(Tėvų konsultavimas)        

Trečiadienis

 8.55 – 11.55

12.00 -13.00

(Tėvų, mokytojų

 konsultavimas)         

   Ketvirtadienis

8.00 – 13.00 

 

13.00–13.55

 

Iš viso per sav. val.

18  val.

5 val.

PATVIRTINTA Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziojos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-20 

*Kontaktinės darbo valandos:

·         mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas;

·         specialiųjų pratybų vedimas

**Nekontaktinės darbo valandos:

·         darbų planavimas;

·         pasirengimas pratyboms;

·         pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias programas;

·      metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams ) ir jų konsultavimas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo klausimais – konsultacijos ir pagalba teikiama individualiai (nustatomas individualus laikas) bei konsultavimas grupinis ir pogrupiais (paskaitos, pranešimai);

·         darbas gimnazijos Vaiko Gerovės komisijoje;

·         informacijos kaupimas, lankymasis bibliotekose, internete;

·         konsultavimas kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis;

·         vaizdinių ir metodinių medžiagų kaupimas, paruošimas ir atnaujinimas;

·         dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.

      Pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009-12-14 įsakymas Nr.ISAK- 2711 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo tvarkos aprašas P. 34.4.2.“

Kontaktinė informacija

 Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

Kodas: 190048540

J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasai, LT-29351 Anykščių r.

tel. (8 381) 57206,

tel./faks. (8 381) 57306,

el.paštas svedasu.mokykla@gmail.com 

Paramos sąskaita: LT 277182100000142866

 

Skirkite 1,2% pajamų

mokesčio gimnazijai

Atsisiųsti formą FR5012

Pildymo pavyzdys

Taisyklingai kalbėkime

2017 metai – Kalbos kultūros metai

Taisyklingai  kalbėkime

Atstovauti kam? Pvz.: atstovauti klasei, mokyklai.

Prieiti prie išvados, prieiti išvadą (ne išvados).

Įtakoti (= veikti, paveikti, lemti, turėti įtakos, daryti įtaką).

 

2017-2019 m. mokykloje vykdomas projektas: Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas

Proj gamt moksl

Pamokų laikas

Pamokų laikas 1 klasei

1. 8.00  8.35

2. 8.55  9.30

3. 10.00  10.35

4. 11.05  11.40

5. 12.05  12.40

Pamokų laikas 2 - 8 ir Ig-IVg klasėms

1. 8.00  8.45

2. 8.55  9.40

3. 10.00  10.45

4. 11.05  11.50

5. 12.05  12.50

6. 13.00  13.45

7. 13.55  14.40

Tvarkaraščiai

„Mes mokomės su egzaminatoriumi“

egzaminatorius pav

PATYČIŲ PREVENCIJA

Aktuali informacija

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programa

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Gimnazija 2016-2017 m.m. dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“:

zipis

Padėka už dalyvavimą „Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“:

padeka be patyciu

vaiku linija

be patyciu veiksmo 2

Lankstinukai apie elektronines patyčias:

Mokiniams

Tėvams (globėjams, rūpintojams)

Ugdymo įstaigų darbuotojams

Nebūk naivus kelyje sąjungos iniciatyva „Mes prieš smurtą“

Gimnazijos dokumentai:

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Saugaus elgesio atmintinė